Kontak

Kontaktný formulár

 

Success! Your message has been sent.

 

Kontaktné údaje

BYTSTAV Levice, s.r.o.

Železničná 10, 934 01 Levice

Zboroň Vladimír, konateľ spoločnosti

IČO: 36 36 22 55
DIČ: 2022191435 
IČ DPH: SK 2022191435

Bankové spojenie: ČSOB, a.s. Levice
Číslo účtu: 4008462347 / 7500

Tel./fax: 036/6328145

E-mail: bytstav@bytstav.sk