Úvodná stránka

  • Vítajte na našej webovej stránke

    Spoločnosť BYTSTAV Levice, s.r.o. počas 16 ročnej existencie prešla vývojom a uvedomuje si konkurenciu na trhu práce v stavebnej činnosti., preto dbáme a staráme sa o kvalitu práce tým, že zamestnávame kvalifikovaných pracovníkov. Pracovníkom ďalej poskytujeme špeciálne kurzy a školenia, ktoré sa týkajú riadenia akosti výroby, nových stavebných materiálov a ich použitie v praxi.